InvestmentBanking.nu

Introduktion till investment banking

Denna video ger en bra första introduktion till vad investment banking är och i vilka områden branschen är uppdelad. Vi får också en kort genomgång av vad man gör inom respektive område, vilka kunskaper som krävs och exempel på vad de olika rollerna innefattar för arbetsuppgifter. En bra guide för dig som är intresserad av att jobba inom investment banking.

Videon är producerad av Dr Kathy Walsh på UBS för School of Banking and Finance vid Australian School of Business.

 

Make a Free Website with Yola.